ILEGGER POLITIKERE TAUSHETSPLIKT:

Over 100 kommuner ilegger de folkevalgte taushetsplikt fra lukkede møter, til tross for at dette er ulovlig. Det viser en undersøkelse Stavanger Aftenblad har gjort av 140 kommuner. 106 av kommunene pålegger politikerne taushetsplikt fra lukkede møter, mens 23 kommuner har regelverk som åpner for slike begrensninger. I elleve kommuner var regelverket uklart.