IKKE LENGRE BRANNFORBUD:

Brannvesenet i Sør-Rogaland har opphevet totalforbudet mot å gjøre opp ild utendørs som ble innført i slutten av april. De siste dagene har det kommet en del nedbør i fylket, som har ført til at brannvesenet nå vurderer faren for skogbrann som kraftig redusert. Det genrelle bålforbudet mot å gjøre opp ild i skog og mark gjelder fremdeles, i hele sommerhalvåret.

Flere nyheter fra Rogaland