Hopp til innhold

Hvert år jobber turnusarbeideren tre uker mer enn skiftarbeideren

Begge har full stilling, men Kari jobber tre uker mer enn Finn Rikard i løpet av et år. Nå har Sykepleierforbundet fått nok.

Collage Finn Rikard Johansen og Kari Bergo

STORE FORSKJELLER: Finn Rikard Johansen jobber skift på smelteverk, mens Kari Bergo jobber turnus som sykepleier. Det betyr store forskjeller i antall arbeidstimer i løpet av et år.

Foto: Johan Mihle Laugaland/Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Gulroten er ti dager fri. Den gjør seg, sier Finn Rikard Johansen.

Når han ikke har ti dager fri, er Johansen skiftarbeider på smelteverket Eramet i Sauda.

Tolvtimersskiftene er tyngst, men han trives godt i jobben.

– Jeg blir skiftarbeider til jeg går av. I 15 år til, smiler han.

Finn Rikard Johansen

SKIFTARBEIDEREN: Finn Rikard Johansen.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Litt lenger sørvest i Rogaland jobber Kari Bergo turnus på Stavanger universitetssjukehus (SUS).

– Det er selvsagt hardt, i hvert fall når en har familie. Jeg skjønner at det er flere som ikke klarer det i lengden, sier sykepleieren.

For selv om begge har full stilling, jobber Bergo tre uker mer enn Johansen hvert eneste år.

Nå vil Sykepleierforbundet ha likestilling.

Færre syke med kortere uke

– Hovedbudskapet vårt er: Likestill skift- og turnusarbeideren, sier Gunn Elin Rossland, foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund.

Forslaget fra forbundet kommer i det de beskriver som en krise på norske sykehus. Sykefraværet blant sykepleierne er altfor høyt, og mange forlater yrket sitt.

– Jeg synes det er feil og diskriminerende. All forskning viser at det å gå i turnus, at du går tre ulike vakter i løpet av en uke, er mye mer belastende enn det en skiftarbeider tradisjonelt gjør. De har kanskje én type vakt per uke. I tillegg ser vi et helsevesen som står i knefall, sier Rossland.

Gunn Elin Rossland

KREVER ENDRING: Gunn Elin Rossland mener turnus- og skiftarbeideren skal jobbe like mange timer.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Hun tror en endring vil gi stor gevinst.

– Jeg tror det vil føre til at flere vil stå i full stilling, lenger i jobb og at en kanskje kan få redusert sykefraværet, sier hun.

Endring i loven har hatt begrenset effekt

1. januar 2010 ble det innført en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven om arbeidstid for arbeidstakere som jobber tredelt turnus. Formålet var økt likestilling mellom turnus- og skiftarbeideren, og at den ukentlige arbeidstiden skulle bli redusert ut fra belastningen i turnusordningen.

I løpet av januar slipper forskningsstiftelsen Fafo en rapport der de har evaluert hvor godt den nye bestemmelsen har fungert.

Der konkluderer de blant annet med at endringen har hatt en positiv effekt for dem som jobber turnus.

Men den er begrenset.

Blant annet viser analysene av turnusordninger i sykehusene at de fleste har en relativt lav reduksjon av ukentlig arbeidstid på mellom 0,6 og 0,8 timer, står det i rapporten som NRK har fått tilgang til.

Forskjellene på skift og turnus er fremdeles store.

Kristin Alsos er forskningsleder på Fafo innen arbeidsliv.

Forskningsleder Kristin Alsos ved Fafo.

Foto: Fafo

– Det har med hvor mye de jobber natt og søndager. Skift i industrien jobber oftere flere timer på natten og på søndager enn sykepleierne, sier forskningsleder Kristin Alsos ved Fafo.

Jobber mindre og taper pensjon

Malin Bjelland jobber også som sykepleier på SUS. Hun ønsker seg færre arbeidstimer.

– Man blir jo selvfølgelig sliten og mindre opplagt. Det hadde vært bedre å jobbe mindre, så hadde vi kanskje fått redusert sykemeldingene. Det hadde blitt vinn-vinn for alle, sier hun.

Malin Bjelland og Kari Bergo

KOLLEGER: Kari Bergo (til venstre) og Malin Bjelland.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Rossland ser at mange sykepleiere reduserer antall timer selv.

– Mange sykepleiere reduserer stillingen fordi de ikke klarer full jobb. Det betyr at mange blir tapere den dagen de går av med pensjon.