Hva skal oljefunnene hete?

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har etablert en ny navnegruppe som skal gi råd om navnsetting av petroleumsfelt på norsk sokkel.

Oseberg feltsenter

Oseberg-feltet hadde muligens fått et annet navn hvis det skulle døpes nå.

Foto: StatoilHydro / Vegar Stokset

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har satt ned et utvalg som skal gi råd om navnsetting for petroleumsfelt og funn på norsk sokkel.

– Navn er viktig. Som varslet i petroleumsmeldingen foretar jeg nå en endring av navnsettingspolitikken for petroleumsfelt på norsk sokkel. Dette for å sikre at navnsettingen bidrar til at særlig større selvstendige utbygginger får feltnavn som passer inn i nasjonal kontekst og historieskriving. Jeg etablerer derfor en rådgivende navnegruppe til å bistå departementet i dette arbeidet, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Ekofisk og Statfjord

Navnepolitikken for petroleumsfelt på norsk sokkel har utviklet seg fra de første konstruerte navn som Ekofisk og Statfjord til å hente inspirasjon fra blant annet norrøn historie, mytologi og norske folkeeventyr.

I følge Olje- og Energidepartementet har større selvstendige utbygginger en stor signaleffekt utover sokkelen. Særlig gjelder dette i nye og umodne områder som Barentshavet. For slike utbygginger er det særlig viktig at navnevalget speiler viktigheten av prosjektet og virksomheten.

Medlemmer av navnegruppen

Den rådgivende navnegruppen består av forfatter Karsten Alnæs, direktør ved Tromsø museum Marit Hauan, redaktør og journalist Per Egil Hegge og leder i Civita, Kristin Clemet.

– Disse personene representerer bred kunnskap om både språk, kultur, historie og politikk. Jeg tror de vil kunne komme med verdifulle bidrag til arbeidet med å finne gode og passende navn på nye felt, sier Borten Moe.