Høy terskel for å søke om hjelp

I en ny rapport slår organisasjonen fast at det mangler et godt nok hjelpetilbud for potensielle overgripere. Fagfolk på området forteller at terskelen for å søke hjelp er svært høy.