Hopp til innhold

Høgt utdanna får ikkje ny jobb

Arbeidsledige med ingeniør- og IKT-utdanning er blant dei som slit mest med å koma seg tilbake i jobb.

Student på lesesal

PARADOKS: For få år sidan var ingeniør- og IKT-utdanna folk blant dei mest etterspurde på arbeidsmarknaden. No er situasjonen snudd på hovudet. Illustrasjonsfoto.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

– Det er denne gruppa som aukar mest blant dei langtidsledige. Det er uvanleg, seier direktør i Nav Rogaland, Truls Nordahl.

Frå januar i fjor til januar i år blei det 270 prosent fleire langtidsledige innanfor ingeniør- og IKT-fag.

– Hovudårsaka er nedbemanninga innan olje- og gassindustrien. Det er få av desse stillingane som no er ledige, seier Nordahl.

Paradokset er at det for få år sidan var eit skrikande behov for nettopp denne kompetansen.

Truls Nordahl

Truls Nordahl i Nav Rogaland.

Foto: Ine Eftestøl/NRK

– Nedturen har vart i halvanna år, så no har nok òg mange av dei offentlege verksemdene fått fylt opp dei stillingane dei treng. Difor er det mindre etterspurnad akkurat no, seier Nav-direktøren.

Og når det er få jobbar i Rogaland, bør folk belage seg på å flytte, meiner Nav.

– Det er mange bedrifter som kjem frå andre fylke på jakt etter folk som har nettopp ingeniør- og IKT-bakgrunn. Mange av bedriftene er villige til å legga til rette mykje slik at folk kan klare denne omstillinga, seier Nordahl.

– Eitt anna alternativ kan vera å kontakta Nav og be om å få ein praksisplass, eventuelt ringa ein arbeidsgivar sjølv. Då kjem dei inn i arbeidsmiljøet igjen og får vist seg fram, samstundes som ein får auka kompetanse, legg han til.