Hopp til innhold

Helsesjefen vil ha slutt på Ryfast-støy

Helsesjefen i Stavanger krever tiltak og dokumentasjon fra Vegvesenet etter heftige naboprotester mot
Ryfast-anlegget på Hundvåg.

Created by InfoDispatcher

Det knuses, kjøres og sprenges stein på Ryfast-anlegget på Hundvåg. Nå får støy-trette naboer støtte fra helsesjefen i Stavanger.

Naboene til Ryfast-anlegget på Hundvåg i Stavanger er lei av månedsvis med støy, støv og sprenging, døgnet rundt. Anleggsarbeidet varer helt fram til 2019.

Med NRK som vitne måler nabo Rolf Helgevold 73 desibel når det sprenges i tunnelen. Det maksimale støykravet på dagtid er 65 desibel, ifølge regjeringens retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442.

– Men vi har målt 84 desibel på husene som ligger nærest anleggsområdet, sier han.

En annen nabo, Jean Bollie, er like oppgitt:

– Det finnes forskrifter, og de forskriftene forlanger vi at skal etterleves, men når de er brutt allerede i starten, da vet vi ikke hva vi skal forvente, sier han.

150 naboer har klagd

Bollie lister opp. Han hevder byggherren Statens vegvesen har latt være å varsle naboene om støyen, de har latt være å lage støykart, og at de ikke har sagt seg villige til å gjøre objektive målinger av støy.

150 naboer har klagd, og nå har de endelig blitt hørt av helsesjefen i Stavanger kommune, Corinna Vossius. Nå forlanger hun at Vegvesenet dokumenterer støyen i området.

– Vi synes ikke dokumentasjonen er god nok. Det er visse krav som ikke er overholdt, sier hun.

Vegvesenet beklager

Statens vegvesen, som har ansvaret for at entreprenøren overholder støykravene, beklager hvis reglene har blitt brutt.

– Vi er opptatt av at entreprenøren følger de gitte reglene. Det er vår oppgave, og den prøver vi å gjøre på best mulig måte. Derfor er det beklagelig hvis reglene har blitt brutt, og vi skal gjøre vårt ytterste for at slikt ikke skjer, sier Gunnar Eiterjord, prosjektleder for Ryfast i Vegvesenet.

Støv siver inn

Nylig ble det satt opp en steinknuser på anlegget, som både bråker og støver ekstra. Naboene har ikke fått svar fra Vegvesenet om hvor lenge den skal stå.

Naboer klager på at støvet siver inn i huset gjennom ventilasjonen.

– Du klarer ikke å lage et anleggsprosjekt uten støy og bråk, men det de har gjort her er å direkte provosere folk, sier Jean Bollie.