Hagesund går til sak mot Depfa Bank

Den britiske banken lånte kommunen penger til Terra-investeringene.

Terra Securities
Foto: Scanpix

Et enstemmig formannskapet i Haugesund bestemte seg mandag for å stevne den britiske banken Depfa Bank. Banken ga kommunen et lån på 231 millioner kroner for å kjøpe verdipapirer gjennom Terra Securities.

- Vi har avdekket gjennom dokumenter at det har vært et intimt samarbeid mellom Depfa Bank og Terra om disse transaksjonene. Banken var i sterk tvil om lovligheten, men det ga de aldri uttrykk for overfor kommunen. De var veldig klar over at pengene skulle brukes til investeringer i verdipapirer som er forbudt etter kommuneloven i Norge, sier ordfører Petter Steen.

Kommunen mener dette er illojal opptreden overfor en kontraktspart som ikke har samme juridiske og finansielle kompetanse. Kommunen mener derfor at den må holdes skadeløs i Terra.saken.

- Har en god sak

Stevningen blir levert til The high Court Of Justice, Commercial Court i London i dag. Stevningen blir gjort sammen med Narvik kommune som også har lånt penger fra samme bank.

- Vi gjør dette etter grundige vurderinger av kommunens advokater i Norge og Storbritannia. Vi mener vi har en god sak, sier Steen.

Kommunen håper på en rask behandling retten i London. Det vil si før påske neste år.

Tilbudt penger

Kommunen skal ha tllbudt seg å betale banken restbeløpet på 96,7 millioner kroner som kom inn etter tvangsalget av Terra-obligasjoner. Kommunen mener banken må dekke tapet. Depfa Bank har ikke svart på utspillet.

De sju andre kommunene i terra-saken har gått til tilsvarende sak mot DnB. Den norske banken har svart med å stevne kommunene for norsk rett.