Håper på gode forhandlinger

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal sier det er viktig å få en avklaring på hvor mye staten vil bidra med under forhandlingene om byvekstavtale.

Fylkesordføreren positiv før forhandlingene om byvekstavtale

Flere nyheter fra Rogaland