Hopp til innhold

Godalen for gutter

Godalen videregående skole i Stavanger blir veldig guttedominert hvis ny fagfordeling blir vedtatt. Rektor mener dette vil få uheldige konsekvenser.

 Godalen videregående skole i Stavanger vil bli veldig guttedominert dersom tilbudsstrukturen ved skolen endres. Det mener rektor, Helge Torkildsen.

Rogaland fylkeskommune vil endre fagfordelingen ved skolen slik at verkstedkapasiteten kan utnyttes bedre. Dette betyr at fagtilbudet ved skolen i stor grad er rettet mot gutter og ikke jenter.

- Vi ønsker primært å ha så jevn kjønnsfordeling som mulig, som i samfunnet ellers. Å ha en del jenter blant guttene har vist seg å være positivt for miljøet på skolen, sier Torkildsen.

- Ikke ideelt

Klasseøkningen innen teknikk og industriell produksjon ved Godalen videregående skole skjer sammtidig med en nedbygging av formgivingsfaget. Det betyr at skolen i stor grad vil bli rettet mot yrker der søkerne i all hovedsak er gutter. Fylkesopplæringssjef i Rogaland, Magne Nesvik, innrømmer at dette er uheldig.

- Vi har stor forståelse for det. Vi ønsker egentlig at alle skoler skal være så jenvt fordelt mellom gutter og jenter som mulig. Når det kommer en situasjon på Godalen hvor det blir veldig mange gutter, innser vi at det ikke er ideelt, sier Nesvik.

Trenger verksted

- Hvorfor går det likevel inn for dette forslaget?

- Vi må minne plass til mange nye klasser innenfor de fagene som nå heter teknikk og industriell produksjon. Da kreves det verkstedkapasitet, og det er det begrenset med. Godalen har gode verksteder og derfor blir det mange av de klassene der, sier Nesvik.

Behandles i dag

Forslaget om tilbudsstrukturen ved Godalen videregående skole skal behandles i fylkestinget i dag. Rektor Helge Torkildsen håper politikerne vil forstå at dette ikke er den beste løsningen.

- Skolen har stor forståelse for at det er store ungdomskull som kommer nå og at en del av disse skal ha studieretningen teknikk og industriell produksjon. Men vi hadde kanskje ønsket en dialog om dette med kjønnsfordeling, sier rektor Torkildsen.