NRK Meny

GIR MEST TIL FRILUFTSLIV:

Rogaland er det fylket som bevilger mest penger til friluftsformål, viser tall fra friluftsrådenes landsforbund. Tilsammen brukte fylket 10,5 millioner kroner til friluftsformål i fjor. det er vel 22 kroner per innbygger i Rogaland. I tillegg til fylkeskommunale penger brukes og spillemidler og statlige tilskudd til friluftsformål i fylket.