NRK Meny
Normal

Fyr-entusiaster vil ha svar

Eigersund kommune vil ha fortgang i planene for langtidsleie av Viberodden fyr.

Det er kystverket som eier fyret, og Ordfører John Skaara sendte 12.januar et brev til kystverket, der han ber om fortgang i saken, slik at Eigersund kommune kan få en langtidsavtale om leie,slik at fyret kan bli satt i stand.

- Vi må få avklart denne saken mens det ennå er glød i de som skal gå inn i dette prosjektet. Det andre er at Viberodden fyr er i ferd med å forfalle slik at enten må kystverket se til å sette det i stand, eller så må de overlate det til andre å sette det i stand på rimelige vilkår, sier ordfører John Skaara.

Kystverket leter etter brevet

Avdelingsleder Arnold Jacobsen i kystverket kan ikke se å ha mottatt noe brev fra eigersundsordføreren, og mener at de gjør det de kan for at nedlagte fyr, kysten rundt, skal bli tilgjengelige for utleie og vedlikehold.

- Vi forsøker nå å finnet hvor dette brevet har tatt veien.  Generelt prioriterer vi utleie av fyrstasjonene og det vil også omfatte Viberodden.  Jeg vil anta at kommunen ber om et møte og da tar vi det derfra, sier Jacobsen i kystverket.

Den forrige regjeringen la opp til salg av nedlagte fyr.

Dugnadsånden smuldrer bort

I to år har Viberoddens venner jobbet for å få overta Viberodden fyr ved innseilingen til Egersund. Nå har formann i Viberoddens venner, Johan Aakre, snart fått nok av det han kaller byråkratisk sirup. Dugnadsånden til kystforeningen smuldrer bort. 

 - Drømmen har gått i dvale etter at det har skjedd uforståelige ting på det politiske planet.  Vi trodde det var god arbeiderpartipolitikk å gjøre ting tilgjengelige for fellesskapet, men det ser ut til at politikerne har tapt for byråkratiske krefter.  Det hadde vært bedre om de flyttet  ansvaret over til Direktoratet for naturforvaltning, sier Johan Aakre.

Kvassheim tar saken opp 

Nå har Gunnar Kvassheim fra Venstre sendt spørsmålet videre til Fiskeri- og kystministeren.  Han er opptatt av å holde trykket på Viberodden-saken, slik at de lokale entusiastene som vil overta fyret ikke mister motet. 

Vil ikke selge flere fyr 

En rekke fyreiendommer er de siste årene solgt til kommuner og organisasjoner, som skal  bruke og utvikle eiendommene til glede for allmenheten. Regjeringen har nå bestemt at de ikke skal selges flere fyreiendommer. I stedet skal det legges til rette for utleie gjennom kystverket.

Usikkerhet

Nyorienteringen har resultert i at prosesserer, som skulle lede til avtale om salg, er erstattet av stor usikkerhet.om hva en leieavtale med kystverket vil innebære. Det vil være behov for lagsiktig leieavtaler på rimelige betingelser, fordi det ved flere av de aktuelle fyreiendommene må brukes store beløp på vedlikehold og opprustning. Potensielle leietakere er også opptatt av at de under bruk og utvikling av eiendommene får nødvendig handlingsrom og ikke blir styrt detaljert av kystverket.