Frykter en lite lønnsom oljenæring

Oljedirektoratet er redd høye kostnader og mangel på oljerigger kan forsinke utbygginger og leting på norsk sokkel.

Bente Nyland

Bente Nyland, direktør for Oljedirektoratet.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Det er forventet at oljeselskapene skal levere mellom 15 og 20 utbyggingsplaner for olje og gass de neste to årene. Veksten i investeringene er ventet å bli 40 prosent høyere i 2012 enn i 2010.

Er redd for kostnadsgalopp

Oljedirektør Bente Nyland er svært fornøyd med oljeselskapenes innsats i året som gikk. I dag presenterte hun aktiviteten på norsk sokkel i 2011. Funnene har vært mange, og store, men nå kan mangel på oljerigger sette bremsene på.

– En utbygging avhenger av hva man klarer å få til hos leverandørbedriftene, om de har kapasitet til å ta unna alt som kommer nå. Det er en utfordring fordi man fort kan få en kostnadsgalopp som settes i gang, sier hun.

Galoppen kan komme raskt med dagens utsikt til 20 utbyggingsplaner på to år.

– Dette er veldig mye i forhold til det vi har sett før, sier Nyland.

Vil investere 160 milliarder i år

OLA ANDERS SKAUBY FOTO: Kim Laland

Ola Anders Skauby, Statoil.

Foto: Kim Laland

Investeringene vil etter direktoratets syn toppe 160 milliarder kroner i år. Det er nesten det samme som 35 operabygg. Også Statoil, som sto for de største funnene i fjor, merker riggmangelen.

– Det er klart at dette er en utfordring med den kapasitetsbegrensningen som naturlig ligger når det er en høy takt. Vi må sørge for at utbyggingene skjer på en slik måte at ikke kostnader og kvalitet går på bekostning av hastighet, sier Ola Anders Skauby i Statoil.

Hvis prisen går i været skal det lite til før ting ikke blir så lønnsomme som før med en ustabil oljepris.

– Jeg tenker at prisene vil øke og dermed vil enhetsprisen på produksjon bli ganske høy. Da vil det bli små marginer hvis oljeprisen skulle falle betydelig, sier Nyland.

Vil prøve å låne rigger fra andre farvann

Per Rune Henriksen

Per Rune Henriksen, statssekretær i Olje- og energidepartementet.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

For å få det til kan det bli aktuelt å flytte rigger utenlandsk sokkel og Norge, forteller statssekretær Per Rune Henriksen.

– Det som er viktig for oss er å få ut de ressursene som vi vet finnes på norsk sokkel. Alle de fremskrivningene vi har om det vi tror er på sokkelen viser at tross alt vil produksjonen fra norsk sokkel være fallende. Det som er viktig for oss er å prøve å dempe det fallet mest mulig for å opprettholde verdiskapning og sysselsetting, sier Henriksen.

Nå prioriterer Olje- og energidepartementet å prøve å unngå en flaskehals på utbyggings- og letesiden.

– Vi har satt ned et utvalg som ser på riggsituasjonen for å prøve å få til en bedre flyt av rigger mellom norsk sokkel og utenlandske sokler. Vi venter et godt resultat fra det arbeidet, og har oppfordret selskapene til å gjøre sin del av jobben. Vi må få tak i nok rigger og innretninger som passer våre farvann, sier Henriksen.