– Dette er endeliktet for villaksen

Lakselus-situasjonen er katastrofal, mener Norges Jeger- og Fiskerforbund. Organisasjonen får støtte av miljøvernminister Erik Solheim.

Video Lakselus

VIDEO: Norges Jeger- og Fiskerforbund viser miljøvernminister Erik Solheim hvordan lakselus ser ut.

Erik Solheim

Erik Solheim.

Foto: Scanpix

Norges Jeger- og Fiskerforbund tok nylig med seg miljø- og utviklingsminister Erik Solheim på tur til Dirdalselva i Rogaland.

Organisasjonen mener lakselus tar knekken på stadig mer vill-laks og ørret, og at enda flere lakseelver kommer til å tømmes for fisk.

– Det vi ser nå er endeliktet for laks og sjøørret i Rogaland. Akkurat det samme har skjedd i Hordaland, sier Oddvar Vermedal, fylkesleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

– Massvi nedslakting

Og den eneste som har skylda, er oppdrettsnæringen, sier Vermedal. Men Vermedal meiner at det må drastiske tiltak til for å redde villaksen.

– Grepet må være massiv nedslakting av oppdrettslaks. Det er ikke mulig å kjemisk behandle seg ut av dette. Og på lang sikt må en ha overgang til lukkede oppdrettsanlegg, mener Vermedal.

Organisasjonen får støtte av minister Solheim.

– Kan spre seg

– Frykten er at dette skal spre seg langs kysten, sier han.

Han sammenligner situasjonen med industriforurensningen på 70-tallet.

– Både vi myndigheter og næringen tak tak i dette. På 70-tallet ble problemet med forurensning løst. I dag er det knapt industriforurensning i Norge, påpeker han.

Oppdrettsnæringen har bare i år brukt en milliard kroner i kampen mot lakselus.

– Vi klarer å holde kontroll

Leder for Vestnorsk havbrukslag, Sveinung Sandvik, vedgår at de har et ansvar, men mener de gjør en tilstrekkelig jobb.

– Lakselus har en negativ påvirkning, og det er nok potensiale for negativ påvirkning på villaksen dersom vi ikke klarer å holde kontroll. Men det er det grunn til å tro at vi klarer, sier han.

Han forklarer nedgangen i fiskebestandene slik:

– Forskning viser at forhold i havet, kraftutbygging og parasitten gyro, sier han.

Når det gjelder oppdrett i lukkede anlegg har han ikke voldsom tro på at det er mulig.

– Jeg tror ikke folk er klar over dimensjonene som må til. Selv om jeg ikke kan utelukke det, tror jeg akkurat det er umulig nå, sier han.