Vil ha lukkede oppdrettsanlegg

Organisasjonen Norske Lakseelver mener at oppdrettsnæringen bør ta i bruk lukkede anlegg i sjøen for å hindre rømming og lakselusspredning.

Oppdrettsanlegg

STENGES INNE: Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen er positiv til lukkede oppdrettsanlegg.

Foto: Marine Harvest

– Vi fikk positiv respons på dette utspillet fra fiskeriministeren i dag, sier daglig leder Torfinn Evensen i Norske Lakseelver til NTB.

Organisasjonen avviklet sitt årsmøte i Trondheim fredag, der mangeårig styreleder Aage Wold fra Måndalen i Romsdal takket av. Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) nevnte spesielt Wolds utrettelige innsats for villaksen i sitt innlegg.

Lukkede anlegg

Evensen sier at fiskeri- og kystministeren ble utfordret på en overgang fra dagens merder til lukkede anlegg i sjøen, og at hennes respons på dette ble tolket som positiv.

– Det er forsket på slike anlegg. Det finnes tekniske løsninger som kan forhindre både rømming av oppdrettslaks og spredning av lakselus. Vannet hentes fra 20 meters dyp og pumpes inn i anleggene. Så dypt står ikke lusa, og dermed oppnår både oppdretteren og villaksinteressene en fordel, sier Evensen.

Ved hjelp av de samme fysiske innretningene kan en også finne løsninger for kloakken fra oppdrettslaksen. Rømming blir nesten en umulighet, ifølge Evensen.

Side om side

I innlegget sitt på Norske Lakseelvers landsmøte la Lisbeth Berg-Hansen vekt på at villaks og oppdrettslaks skal leve side om side i norske fjorder også i årene som kommer, men at det er tatt viktige skritt for å minimere rømming og redusere spredningen av lakselus.

Hun viste til at lakselusutviklingen har vært positiv de siste månedene og at lusetallene per 15. mars er lik eller under tiltaksgrensen. Likevel karakteriserte hun situasjonen for lakselus som utfordrende.

Fiskeriministeren var helt tydelig på at det fortsatt skal legges til rette for vekst i norsk oppdrettsnæring, men at det skal stilles strenge krav for å forhindre skader på villaksen.

Merking

– Innlegget til fiskeriministeren bar preg av at hun ønsket tiltak, men tiltakene hennes fremsto som museskritt mens vi trenger et kvantesprang, sier Evensen.
Han var derfor glad for fiskeriministerens positive respons på lukkede anlegg i sjø.
Derimot kom det ikke positiv respons på et annet område der villaksforkjemperne utfordret fiskeriministeren, nemlig merking av hver enkelt laks.

– Det rømmer langt mer laks enn hva som registreres. Derfor mener vi at hver enkelt laks må merkes, slik at det er mulig å finne ut hvor den rømte laksen kommer fra. Dette utspillet var fiskeriministeren mindre begeistret for. Hun mener at DNA-sporing er tilstrekkelig. Vi har en annen oppfatning av dette, sier Evensen.