Vil ha flere barnefamilier til øya Fogn

Åpen visning med skyssbåt, tomatsuppe og spesialpriser på tomter for barnefamilier skal lokke flere til øya Fogn.

Fogn

I dag bor det rundt 350 mennesker fast på øya i Ryfylke. Håpet er at dette tallet skal øke til 400.

Foto: Håvard Østhud

For syv år siden etablerte Fogn grendelag seg med et viktig formål. Å øke folketallet på den vesle øya i Finnøy kommune.

– Visjonen til grendelaget er å bli 400 innbyggere, sier Finnøy-ordfører Henrik Halleland.

Folketallet synker

Men å få flere til å etablere seg i bygda har vist seg vanskelig. I dag bor det rundt 350 fast på den lille øya Fogn i Finnøy kommune. Et tall som har gått nedover. For å snu dette rundt settes det nå inn tiltak for å lokke folk til øya. Aller helst barnefamilier.

Henrik Halleland

Henrik Halleland, ordfører i Finnøy kommune, håper på napp når Fogn skal vises frem til

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Finnøy kommune er delt fordi halvparten har fastlandsforbindelse mens øyene som Fogn ikke har det. Der har vi en utfordring for å unngå at folketallet går ned, og det har det gjort over tid, sier Halleland.

Avhengige av vekst

Ifølge Halleland er øya nærmest avhengig av å få flere fastboende i fremtiden.

– Hvis en ikke får stoppet nedgangen i folketallet vil det få konsekvenser for dem som bor der, sier han, og trekker frem skoletilbudet som et av områdene som kan rammes.

Grendelaget kaller planen for 400 pluss, og går enkelt og greit ut på å få flere til å etablere seg på øya. Dette skal blant annet skje med åpen visning av øya 27. august, og ekstra gode tomtepriser for barnefamilier.

– Vi må være på hugget, og derfor er kommunen veldig glad for dette initiativet som forhåpentligvis vil gi flere innbyggere på Fogn, sier Halleland.

– Vil gjøre oss lekre

Det håper også innbyggerne selv, som er klar med varm velkomst for dem som tar turen. Oddbjørg Måland er blant dem som vil vise fram smørsiden av øya.

– Alle her på øya er veldig giret på å gjøre seg lekre for dem som kommer på besøk den dagen, sier hun.

Og det spares på ingen måter på kreften når det er snakk om potensielt nye naboer.

– Vi skal servere hjemmelaget tomatsuppe på kaien i Eidsvåg. Og så blir guidet topptur til Ørnakulå. Ellers blir det kaffe, kos og prat, sier Måland.

Aller helst ønsker de seg flere barnefamilier, og disse vil få billigere tomter på Fogn ifølge ordføreren. Måland mener det er en fin plass for barn å vokse opp.

– Det er stille, fredelig og trygt her. I tillegg er det mange aktiviteter for barn, sier hun.