NRK Meny
Normal

Forsker på hjernen til rusmisbrukere

Ved å studere hjernen til rusavhengige skal forskere undersøke når misbrukere er mest mottagelige for hjelp i behandlingen.

Rusavhenghige i Rogaland er med i et uvanleg forskningsprosjekt som skal gi betre hjelp til å bli rusfri. Studie av hjernen skal finna ut når rusavhengige er mest mottakelig for hjelp i behandlinga.

VIDEO: Undersøker hvordan rusbehandlingen fungerer. Foto: Eirik Gjesdal/NRK.

– Vi vet at langvarie eksponering til rusmidler påvirker hvor lett det er å konsentrere seg, planlegge langsiktig, og hvor lett det er å styre impulser, sier Egon Hagen, stipendiat ved rusforskningssenteret i Stavanger.

Egon Hagen

Egon Hagen er stipendiat ved rusforskningssenteret i Stavanger.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Det rusforskerne ikke vet nok om er hvordan dette påvirker videre behandling. Derfor er rusavhenghige i Rogaland med i et uvanlig forskningsprosjekt som skal gi bedre hjelp til å bli rusfri.

– Vi vet nemlig at veldig mange faller ut fordi de opplever at det koker i hodet, og den informasjonen de får i behandlingen ikke samsvarer med de tankemessige forutsetningene de har for å nytte seg av den, sier Hagen.

– Blir fjern av rusmidler

I over 20 år har Tom Gordon Bore prøvd alt det går an å prøve av narkotika. Han har kjempet seg opp fra koma og vært klinisk død.

– Du blir fjern av slike ting, sier han.

Hjernen til Tom Gordon Bore har opplevd mye. Nå skal den testes før, under og etter behandling. Han er en av de 250 deltakerne som er med i prosjektet.

Hver tredje måned skal de gjennom en test på pc. I tillegg skal de sende sms hver 14 dag om sitt eget rusbruk i perioden.

Tom Gordon Bore

Tom Gordon Bore er LAR-bruker og med i forskningsprosjektet.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Kartlegger impulser og tankevirksomhet

Målet med forskningen er å treffe bedre med behandlingen, når en vet hva som foregår i hjernen til en rusmisbruker.

– Vi ser på oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse, evnen til å tenke langsiktig og ta gode beslutninger, ting som vi vet er viktige i forhold til å komme ut av avhengigheten, sier Hagen.

I dag får Tom Gordon Bore subutex gjennom Legemiddelassistert rehabilitering får for å holde abstinensene borte. Nå håper han, gjennom forskningsprosjektet å kunne forstå bedre hvordan hans egen hjerne fungerer etter årevis med rusmisbruk.

– Jeg får en litt bedre oversikt over meg selv. Hvordan jeg fungerer og hvilke begrensninger jeg har, hva jeg kan klare og hvordan jeg ligger an i forhold til vanlige folk. På sikt vil jeg ut i arbeidslivet og da er dette et fantastisk verktøy til å finne ut om jeg i det hele tatt er kapabel til å kunne jobbe, sier Bore.