Forsand bør slås sammen med Strand

Fylkemann Magnhild Meltveit Kleppa foreslår at Strand og Forsand kommuner blir slått sammen. Dermed sier hun nei til sammenslåing mekllom Sandnes og Forsand, slik de to kommunene selv ønsker.

Magnhild Meltveit Kleppa foreslår at Strand og Forsand slår seg sammen.