Foreløpige kirkeresultater klare

Nominasjonskomitéens liste fikk 10.062 stemmer (tre mandater) under årets kirkevalg i Stavanger bispedømme. Åpen folkekirke oppnådde 9988 stemmer (tre mandater), mens bønnelista fikk 5339 stemmer (ett mandat). Dette er basert på en foreløpig telling. Endelig resultat og hvilke medlemmer som utgjør Kirkemøtet blir kjent 20. september.