NRK Meny

Fjøsbrann

Naudetatane er på veg til Erfjord. Dei har fått melding om at det brenn i eit fjøs, og at der fare for at brannen kan spreia seg. Dyra blir no evakuerte ut av fjoset.