NRK Meny

FERJEOMLEGGING PÅ GRUNN AV VINDEN:

Fjord1 opplyser at ferjene over Boknafjorden går mellom Arsvågen og Mekjarvik fra klokken 19.00 julaften. Ferjene går på følgende tider fra Arsvågen: 19.00, 23.00, 03.00, 07.00 og 08.00. Dette er avgangene fra Mekjarvik: 21.00, 01.00, 05.00, 09.00 og 10.00. Fjord1 en opplyser på sine hjemmesider at ny informasjon kommer 1. juledag.