Farlige lekeplasser

Manglende vedlikehold på private lekeplasser kan utgjøre en fare for barna som leker der.  I Sandnes Kommune vil de nå ha tiltak før det skjer en ulykke.

lekehus
Foto: Frode Søreide / NRK

Hvem som har ansvaret for lekeplassene er mange steder uklart, og vedlikholdet er ofte mer eller mindre overlatt til tilfeldighetene. 

- Vi erkjenner at mange oppfatter det sånn. Vi har gjort en brukerundersøkelse hvor dette kom frem, sier rådmann Tore Sirnes. 

Etter flere henvendelser fra bekymrede foreldre om hvem som har ansvaret for sikkerheten og vedlikeholdet der barna leker, vil han nå at kommunen skal opprette en egen stilling for å holde oversikt.

- Vi foreslår å sette av en stilling som kan stå for kartleggingen, så får vi se hva det avdekker. 

I innstillingen fra rådmannen og parksjefen heter det at dersom en ikke oppnår en avklaring på hvem som skal ta ansvaret for lekeplassene og vedlikeholdet av de, så må de fjernes. Slik det står i dag, kan utstyret utgjøre en betydelig risiko for barna, mener de.

- Sandnes er en kommune med mange barn. Vi ønsker at alle lekeplassene skal være trygge og trivelige å ferdes på, sier Sirnes.