Farlig sminke

Allergiske reaksjoner etter kosmetikkbruk er å anse som helseskade sier Vitenskapskomiteen for mattrygghet i ny utredning.

Sminke (Illustrasjonsfoto)
Foto: Radu Razvan

Bivirkninger som følge av kosmetikkbruk er et ikke ubetydelig folkehelseproblem mener Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Allergireaksjoner utgjør en betydelig del av bivirkningene. Slike reaksjoner kan i noen tilfeller være så kraftige at personer må innlegges på sykehus.

Betydelig helseproblem

Mange opplever kosmetikkallergi som et betydelig helseproblem. Mange frisører må slutte i yrket på grunn av problemer med allergisk kontakteksem. Det skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Frisører i arbeid, ungdomsbedrift

Mange frisøre får allergisk kontakteksem.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Må rapportere kosmetikkbivirkninger

Norske helsemyndigheter og Europakommisjonen har i de senere år økt innsatsen for å få redusert dette problemet. Blant annet ga Helse og omsorgsdepartementet i mars i fjor en forskrift som pålegger helsepersonell å rapportere mistenkte kosmetikkbivirkninger til folkehelseinstituttet. I sammenheng med dette arbeidet ba Mattilsynet Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere om sensibilisering som kan gi slike reaksjoner bør betraktes som helseskade. Vitenskapelig sett har det så langt vært uklart om sensibilisering i seg selv kan sies å være helseskade på linje med andre toksiske virkninger.

Spørsmålet er interessant fordi EUs kosmetikkdirektiv og den norske kosmetikkloven bestemmer at normal bruk av et kosmetisk produkt ikke skal medføre helseskade.

Merking

Europakommisjonen har forsøkt å redusere kosmetikkallergiproblemet gjennom pålegg om å merke visse produkter for risiko for allergi. Bare i ytterst få tilfeller har kommisjonen så langt strammet inn andre bruksbetingelser for sensibiliserende ingredienser i kosmetikk. Direkte forbud mot selv meget potente allergener (allergifemkallende stoffer) har nesten ikke forekommet.

De fleste kan få allergisk kontakteksem

Europakommisjonen har altså hittil valgt samme problemløsning som på matvareområdet når det gjelder allergiproblemet. Det er i denne sammenheng interessant at det er en grunnleggende forskjell mellom matvareallergi og kosmetikkallergi. Relativt få utvikler matvareallergi mens de fleste kan utvikle allergisk kontakteksem bare påvirkningen er sterk og langvarig nok.

VKM mener at allergener i kosmetikk, fordi slike stoffer ofte er tilsatt med hensikt i produktet, bør vurderes forskjellig fra allergener som finnes naturlig i mat.

Kilde: Mattilsynet