NRK Meny
Normal

Fare for flom, snøskred og ras i Rogaland og Agder

NVE melder om at det i morgen er fare for stor vannføring, oversvømmelse og jordras på grunn av regn og snøsmelting. De har også sendt ut et snøskredvarsel om at det er stor snøskredfare i regionen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut gult varsel om flom for Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder, på grunn av mye regn fra i morgen.

«Nedbøren vil falle som regn i lavlandet. Sammen med snøsmelting kan dette føre til raskt økende vannføring i mindre vassdrag og lokale oversvømmelser kan forekomme. Tettbygde strøk er mest utsatt. Rensing av dreneringsveier anbefales.

Det er usikkerhet knyttet til hvor det vil falle mest nedbør og hvor nedbøren vil falle som regn eller snø. Reguleringer vil i noen tilfeller virke flomdempende, og meldingen vil derfor ikke nødvendigvis gjelde regulerte vassdrag.»

Det er også utstedt varsel om jordskredfare for det samme området.

«Med gjeldende prognose er områder under 400 moh mest utsatt. Nedbørfordelingen og nedbørmengden er noe usikker. Vannmetningsgraden i bakken er høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales.»

Det er også sendt ut varsel om stor snøskredfare i Rogaland og Aust-Agder. Varselet har faregrad 4 på en skala fra 1 til 5.

«Omfattende ustabile forhold pga. store nysnømengder og vind. Unngå skredterreng. Mulig med naturlig utløste skred.»