Får ikke prøve saken på nytt

Lagmannsretten avviser anken fra en kommuneoverlege som er dømt for vold.

Hall Toll

Volden kommuneoverlegen er dømt for skjedde på en Halloween-fest på Hall Toll i Stavanger i november i 2015.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

En enstemmig Gulating lagmannsrett har avvist anken fra kommuneoverlegen, skriver Stavanger Aftenblad.

Lagmannsretten begrunner avslaget med at en anke kan avvises helt eller delvis dersom det anses som klart at anken ikke vil føre frem.

Kommuneoverlegen i 40-årene ble i Stavanger tingrett i desember i fjor dømt til fengsel i ett år og tre måneder for voldsbruk, bruk av narkotika og bilkjøring i ruspåvirket tilstand.

Halloween-fest

Han ble også dømt til å betale 75.000 kroner i erstatning til mannen som ble utsatt for den uprovoserte volden. Legen ble også fradømt sertifikatet i 12 måneder.

Volden som kommuneoverlegen ble dømt for, skjedde på en Halloween-fest natt til søndag 1. november i 2015 på utestedet Hall Toll i Stavanger.

Anne Kroken

Kommunelegens forsvarer Anne Kroken sier avslaget i lagmannsretten vil bli anket til Høyesterett.

Foto: Skibstad, Kent / NTB scanpix

Kommuneoverlegen, som har jobbet i en nordlandskommune, anket over både saksbehandling, bevisbedømmelse og straffutmåling. Men det eneste ankepunktet kommuneoverlegen vant fram med var at han slipper å betale saksomkostningene på 50.000 kroner.

– Denne avgjørelsen kommer til å bli anket videre til Høyesterett, sier mannens forsvarer, advokat Anne Elisabeth Kroken, til Aftenbladet.