NRK Meny
Normal

Familievolden øker kraftig i Haugesund

- De aller fleste voldsofrene er kvinner, sier familievoldskoordinator Lars Ivar Grunnaleite.

Krisesenter
Foto: Colourbox

I hele fjor ble 33 tilfeller av familievold og -trusler anmeldt i Haugesund og på fastlands-Karmøy. I begynnelsen av desember i år var tallet 50.

Store mørketall

Familievoldskoordinator Lars Ivar Grunnaleite ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt tror i tillegg det er høye mørketall.

- Vi har grunn til å tro at det er flere saker som ikke blir rapportert til oss. Men vi har et fokus på det, og vi sitter ikke lenger og venter på at folk skal anmelde og rapportere familievold. Hvis politiet kommer i en situasjon hvor vi erfarer at det har vært vold, så bruker vi bestemmelsene om offentlig påtale og oppretter sak.

- Hvorfor tror du det er slike mørketall?

- Det er fremdeles et tabuområde å snakke om vold i familien og i nære relasjoner. Og vi må huske på at vold i nære relasjoner gjelder ikke bare de som bor i sammen. Mye av volden skjer blant tidligere ektefeller eller samboere.

Færre voldssaker i Stavanger

I Stavanger har det vært en liten nedgang i antall anmeldte familievoldssaker.

I Rogaland politidistrikt er 333 saker anmeldt de 11 første månedene i år. I fjor var antallet 345. Samtidig er det en økning i utdeling av voldsalarmer, sier familievoldskoordinator Kjell Vignes.

Fulle krisesentre

Krisesentrene i fylket merker også stor pågang fra kvinner som søker hjelp. Daglig leder May Lise Skogøy i Haugesund, sier senteret har vært fullt i hele år:

- Det har vært veldig travelt, sier hun. Og vi ser ikke alltid de samme kvinnene som er hos politiet, siden ikke alle som er hos oss vil dit.

Men krisesenteret oppfordrer kvinnene til å anmelde volden de har blitt utsatt for, og samarbeider tett med politiet.

- Avdekker flere saker

Familievoldskoordinator Lars Ivar Grunnaleite mener økt fokus på familievold har ført til at flere våger å komme til politiet for å anmelde en sak.

- Vi avdekker flere saker, og terskelen for å komme til politiet og anmelde og gi forklaring er blitt lavere.

- Hva er grunnen til dette?

- Det har vært mye fokus på familievoldssaker i hele politinorge de siste årene, sier Grunnaleite. Det er opprettet familievoldskoordinatorer i hvert politidistrikt, og de fornærmede har fått en del nye rettigheter, blant annet en utvidet rett til bistandsadvokat.

- Dette er nok en av grunnene til at tallene øker hos oss.