Fagforeningene sjokkert over sikkerhetssvikt

Tillitsvalgte og fagforeningene i Statoil mener selskapet har hatt en alvorlig sikkerhetssvikt og krever full vurdering av anlegg i utlandet.

Fagforeningene sjokkert over sikkerhetssvikt

Torsdag presenterte den eksterne granskingsgruppa rapporten om hva som skjedde før, under og etter terrorangrepet mot gassanlegget In Aménas i Algerie i januar. – Rapporten viser at alle tiltak og barrierer sviktet, sier fagforeningene.

Torsdag presenterte den eksterne granskingsgruppa rapporten om hva som skjedde før, under og etter terrorangrepet mot gassanlegget In Aménas i Algerie i januar.

Konklusjonen er blant annet at forståelsen for sikkerheten blant ledere i Statoil har vært for lav og at området ikke er blitt prioritert.

– Vi trodde selskapet vårt stod på tå og hev og at alarmklokkene gikk for fullt i dette området. Slik var det visst ikke, sier YS-leder Bjørn Asle Teige i Statoil til NRK.no.

Teige er skuffet over at rapporten viser at Statoil ikke er i verdensklasse når det gjelder HMS.

– Rapporten viser til at alle tiltak og barrierer sviktet, det synes vi er oppsiktsvekkende. Ved nærmere lesing så ser vi at selskapet har stolt på de militære styrkene. Det kan vel tyde på svak vurderingsevne fra ledelsen, noe rapporten også peker på, sier han.

Etterlyser troverdige systemer for risikovurderinger

Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi reagerer også på det han mener var svært mangelfulle risikovurderinger og en overdreven tro på at algeriske myndigheter og militære skulle avdekke og forhindre et slikt dramatisk og tragisk angrep.

Leif Sande

Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi reagerer på det han mener var svært mangelfulle risikovurderinger.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Han etterlyser systemer for troverdig risikovurdering i utsatte områder, et grunnlag for tettere samarbeid mellom norske selskaper, norske myndigheter og etterretningsvesen.

  • LES HELE RAPPORTEN HER

– Vi må også i større grad stille spørsmålet om man i det hele tatt skal etablere seg i risikoutsatte områder, og man må åpne for å trekke seg ut av områder, sier Sande, og legger til;

– Rapporten bekrefter at sikkerheten for de ansatte ved anlegget i Algerie ikke var god nok. Her er det mye å lære. Vi må få offentlige retningslinjer som sikrer ansatte på utenlandsoppdrag mye bedre enn i dag.

– Vi burde fått den usminkede rapporten

Sande mener likevel det er prisverdig at Statoil har gjennomført en grundig gransking. SAFE-leder Hilde-Marit Rysst er av samme oppfatning.

– Mitt førsteinntrykk er at vi har fått den usminkede rapporten som vi og andre krevde da kommisjonen ble nedsatt, sier hun.

Artikkelen fortsetter under bildet.

statoil

KONKLUSJONENE KLARE: F.v. konsernsjef i Statoil Helge Lund, styreleder Svein Rennemo og granskingssleder Torgeir Hagen under presentasjonen av granskingsrapporten etter terrorangrepet mot In Aménas i Algerie.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Rysst har hele tiden ment, og mener fortsatt, at kommisjonen burde vært nedsatt av norske myndigheter. Den eksterne granskingsgruppa fikk sitt mandat fra Statoils styre, men lovte åpenhet og kritisk blikk.

– Når det er sagt, er det mitt inntrykk at kommisjonens rapport ikke later til å være påvirket av hvem oppdragsgiveren har vært, sier Rysst.

Må ta ansvar

For YS-leder Teige er det viktig at medlemmer og ansatte har et sikkert og trygt opphold når de er i tjeneste for selskapet, enten de er ute eller i Norge.

– Selskapet har, etter vår mening, et helt klart ansvar for ansatte som er i arbeid, uansett lokasjon. At man nå lover nye tiltak og forbedringer er jo bra, men vi kan jo diskutere treffsikkerheten på dette, med det bakteppet rapporten gir om lav sikkerhetsforståelse i ledelsen, sier han.

Tidligere landsjef for Statoil i Algerie, Terje Halmø, fulgte torsdagens rapportframleggelse og mener Statoil selv med bedre sikkerhetsarbeid ikke kunne forutsett eller forhindret terrorangrepet mot In Amenas.

– Det er viktig å huske at heller ikke et selskap som BP var i stand til å forutse dette, med deres tradisjonelt og historisk gode tilgang på militær etterretning og kompetanse. Selv for dem kom det overraskende. Det er klare likheter med terroren i Norge 22. juli i det at det var nesten for utrolig det som hendte. De som gjorde jobben i In Amenas var tydeligvis godt forberedt, trent og hadde utstyr. De hadde heller ingen respekt for egne eller andres liv og gikk til verks på en ufattelig skruppelløs måte, sier Halmø.