Samfunnet sparer store penger på mild vinter

Den milde vinteren har gjort at langt færre enn tidligere år har brukket bein eller armer etter fall på glatta. I desember 2013 hadde legevakten i Stavanger kun to bruddskadepasienter, mot 105 året før.

Benbrudd (Illustrasjon)

Den milde vinteren i Norge har ført til en positiv utvikling. Færre brekker beina, og det sparer folk for vondt, og samfunnet for penger. – Absolutt positivt, sier fysioterapeut Ketil Olstad.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

– Vi har sett en markant nedgang i bruddskader denne vinteren, i forhold til tidligere år, sier fysioterapeut Ketil Olstad.

Ketil Olstad

Fysioterapeut Ketil Olstad har merket en stor nedgang i antall pasienter som trenger opptrening etter beinbrudd.

Foto: Ingvild Siglen Berger / NRK

Fysioterapeutene på Madla Fysikalske Institutt merker godt følgene av den milde vinteren som har preget Norge. Med færre beinbrudd er det færre som trenger opptrening hos fysioterapeut.

– Det er absolutt positivt. Det er veldig samfunnsbesparende, og vi kan ta inn andre grupper og få unna mer av ventelistene, forteller Olstad.

– Vi har prioriteringslister, og der er blant annet brudd inne. Så når de ikke er i flertall, så er det andre som slipper til. Så det er jo ikke akkurat slik at vi blir arbeidsledige, sier Olstad.

Få til legevakten

Burapha Breiland

Sykepleier hos legevakten i Stavanger, Burapha Breiland, forteller at også legevakten har merket de positive følgene av den milde vinteren.

Foto: Ingvild Siglen Berger / NRK

Også legevakten i Stavanger har merket en drastisk nedgang i beinbrudd denne vinteren.

– Akkurat når det gjelder bruddskader merker vi stor forskjell, forteller sykepleier Burapha Breiland.

– Dette påvirker både oss og røntgenavdelingen på sykehuset, slik at det blir litt mindre travelt, sier Breiland.

Snøfri by

I desember 2012 hadde legevakten i Stavanger inne 105 personer med forskjellige beinbrudd.

På samme tid året etter hadde de derimot kun 2 personer inne.

Sykepleier Breiland forteller at 12. desember 2012 var den desidert mest hektiske dagen, med hele 29 bruddskadepasienter inne.

– Jeg tror de fleste er fornøyd med å ha det snøfritt i byen, så får heller snøen ligge på fjellet, sier fysioterapeut Olstad.