Hopp til innhold

Equinor: – Aldri hatt så få alvorlige personskader som i 2023

Sikkerhetsresultatene for 2023 viser en overordnet positiv trend ved utgangen av året, skriver Equinor om egen drift.

For fjerde kvartal 2023 var frekvensen for alvorlige hendelser per million arbeidstimer (SIF) 0,4.

Antall alvorlige hendelser har aldri vært så lavt som i 2023.

Det er registrert totalt ti olje- og gasslekkasjer i 2023, opp fra åtte ved utgangen av 2022. Olje- og gasslekkasjer klassifiseres etter alvorlighetsgrad i forhold til utslippsrate.

I tredje kvartal rapporterte vi om ett dødsfall på et tankskip i Malaysia, sier Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft.

I tillegg har vi i 2023 klassifisert to hendelser med storulykke-potensial som også tidligere har blitt rapportert som alvorlige hendelser, sier Nilsson.

Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft i Equinor.
Foto: Arne Reidar Mortensen, Equinor