Vil elektrifisere nytt oljefelt

Olje- og energidepartementet ber Statoil om å elektrifisere alle de kommende oljefeltene i Utsirahøyden i Nordsjøen.

Ola Borten Moe er ny olje- og energiminister

Olje- og energiminister Ola Borten Moe ønsker å elektrifisere det nye oljefeltet på Utsirahøyden, men ikke dersom forholdene på land ikke legger til rette for det.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Olje- og energidepartementet har sendt et brev til Statoil hvor de ber selskapet koordinere en mulig elektrifisering av alle de kommende oljefeltene Utsirahøyden.

Det fortalte olje- og energiminister Ola Borten Moe på Senterpartiets årsmøte i Haugesund.

Elektrifiseringen innebærer å få strøm fra land til de nye oljefunnene, forteller han.

– Feltene vil representere et strømforbruk på størrelse med Drammen by. Dette er en stor oppgave, men vi jobber for å få til elektrifisering, sier Moe til NRK.

– Ingen forutsetning

Han mener likevel ikke at elektrifisering er en forutsetning for utbyggingen av innstallasjonene til de store oljefunnene utenfor Rogaland.

– Det er en del forutsetninger som må være på plass for at vi skal lykkes. Det er nødt til å være nok kraft på land, det vil si en kombinasjon av lokal og regional produksjon.

– Det handler også om overføringskapasitet fra andre deler av landet, og det er nødt til å være reserve på landet slik at man ikke ødelegger for fremtidig næringsutvikling i Rogaland, for eksempel til et nytt aluminiumsverk på Karmøy, forteller oljeministeren.

– Er forutsetningene på plass for å oppnå målet?

– Det vet vi ikke alt om, og det skal vi se nærmere på. Men formålet er klart.

– Det viser en annen svært viktig sak, og det er at det ikke går an å si ja til elektrifisering av norsk sokkel og samtidig nei til høyspentmaster og kraftutbygging. De to tingene hører uløselig sammen, poengterer Moe.

Vil ha obligatorisk elektrifisering

Unni Berge, Zero

Nestleder i klimastiftelsen Zero vil ha obligatorisk elektrifisering av nye installasjoner.

Foto: Zero

Tidligere denne uken avholdt klimastiftelsen Zero seminar om elektrifisering av sokkelen.

Der krevde nestlederen Unni Berge obligatorisk elektrifisering av alle nye utbygginger.

Det skriver Teknisk Ukeblad .

I dag er det obligatorisk å vurdere det.

Og olje- og energidepartementet kommer ikke til å pålegge oljeselskapene å elektrifisere nye installasjone.

Men oljeministeren har et sterkt ønske om dette skal gjøres til de nye installasjonene på Utsirahøyden.

– Vi skal forsøke erstatte fossile kraftkilder med fornybare, og i tillegg skape rikelig med muligheter for i de som ønsker å invistere i fornybar energiproduksjon, avslutter Moe.