Fra 3,2 millioner til 13,2 millioner

Prisen stiger stadig for Acconci-amfiet.

Vito Acconci-kunst, amfi ved Stavanger konserthus

Acconci-amfiet skal etter planen ha plass til inntil 11.000 publikummere.

Foto: Nytt konserthus (Illustrasjon)

Opprinnelig var det satt av 3,2 millioner kroner til kunst-amfiet som skal stå utenfor det nye konserthuset som bygges i Stavanger. Disse 3,2 millionene ble i april til 10,2 millioner .

Men nå blir prislappen enda høyere, skriver Aftenbladet.no .

På et ekstraordinært styremøte like før langhelgen vedtok Nytt konserthus IKS å øke rammen for kunstverket fra 3,2 millioner inntil 13,2 millioner kroner. Midlene blir foreløpig forskuttert av konserthusets marginreserve.

- Vi er bekymret for styringen av prosjektet, sier direktør Ole Hetland til Aftenbladet. Vi må prøve å gjøre så godt vi kan.

Han tror ikke det er særlig vanlig at et kunstprosjekt med en gitt ramme får så mye ekstra.

Må jobbe for finansiering

I vedtaket heter det at styret og administrasjonen må arbeide for å finne alternativ finansiering gjennom mulige offentlige tilskuddsordninger og fond, samt sponsor og donasjoner fra private, annen virksomhet og legater.

Det er kunstneren Vito Acconci som står bak amfiet med utsmykninger som er ment å pryde området utenfor det nye konserthuset i Stavanger.

Konserthuset i Stavanger skal åpnes 15. september 2012.