Dropper norsk

Innvandrere som kommer til Norge fra land utenfor EU har plikt til å ta norskopplæring, men svært få gjør det.

Innvandrere på tur
Foto: Ellinor Hansen / NRK

I Rogaland som er et av fylkene med flest innvandrere fra land utenfor EU er det hele 90 prosent som dropper å ta de 300 timer norsk og de 50 timer samfunnsfag de har plikt til å ta.

Og dette får konsekvenser for innvandrerne.

- Dersom man ønsker å bli i Norge permanent, så har det en klar konsekvens dersom man ikke opplyller den plikten man har. En får da ikke bosettingstillalelse og heller ikke norsk statsborgerskap.

Det sier direktør i Integrerings og mangfoldsdirektoratet Osmund Kaldheim. Over 6000 innvandrere som befinner seg i Norge har ikke gjennomført denne plikten de har til å lære norsk. Bård Nilsen avdelingsleder ved Sandnes læringssenter mener innvandrerne trenger norskkunnskapen de har plikt til å ta.

I Rogaland er det bare 10 prosent av innvandrerne som har tatt norskopplæringen. Osmund Kaldheim mener dette skyldes at Rogaland er et oljefylke.

- Å lære norsk er hele nøkkelen til å forstå situasjonen du er i, i et nytt land. De er skattebetalere, de skal levere selvangivelsen, de skal kjenne til kodene i landet. Det vil jo skje læring på arbeidsplassen, men allikevel vil de gå glipp av mye uten norskundervisning, sier Kaldheim.

- I et oljefylke hvor mange kommer for å arbeide midlertidig oppfatter man at plikten er irrelevant så lenge man bruker engelsk i jobben og ellers orienterer seg og klarer seg godt i lokalsamfunnet, og følgelig ikke har noen planer om å bli boende i Norge, sier Kaldheim.