Hopp til innhold

Dømt for medlemsjuks og bedrageri

Tidligere leder i SOS Rasisme Kjell Gunnar Larsen er i Haugaland tingrett dømt til fengsel i to år for bedrageri. Et år og seks måneder av straffen er gjort betinga.

Kjell Gunnar Larsen

Kjell Gunnar Larsen er dømt for bedrageri og medlemsjuks.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Påtalemyndigheten ba om ubetingede fengselsstraffer for sju av de åtte tiltalte tidligere lederne og ansatte i SOS Rasisme.

For Larsen var aktors påstand fengsel i to år og ni måneder, hvorav ett år og tre måneder kunne gjøres betinget. Tingretten konkluderte med å dømme ham til to års fengsel. Et år og seks måneder av fengselsstraffen er gjort betinga.

Jeg er veldig glad for at jeg er frikjent på 20 av de 28 tiltalepunktene som sto igjen da rettsaken var slutt. Samtidig er det dumt og leit at ikke alle anklagene om meldemsjuks er borte, selv om retten mener vi hadde over 20.000 medlemmer, sier Larsen til NRK.

Han utelukker ikke at han kommer til å anke dommen.

– Det kommer vi til å vurdere, men dommen var på 340 sider og vi har ikke hatt anledning til å lese skikkelig gjennom, sier han.

Han dømmes også til å betale erstatning til Nav på 387.000 kroner og til å tåle en inndragning på 560.000 kroner til fordel for SOS Rasisme.

Larsen har vært tiltalt for bedrageri for 17,6 millioner kroner etter påstått medlemsjuks og svindel med studiestøtte i SOS Rasisme i perioden fra 2008-2011. Dette tiltalepunktet er i løpet av rettssaken redusert til 3,4 millioner kroner.

Han var også tiltalt for forsøk på bedrageri for 3,2 millioner kroner og trygdebedrageri på drøyt 500.000 kroner.

Dømt til fengselstraffer

For de øvrige tiltalte lød den strengeste påstanden på to år og tre måneders fengsel, hvorav omtrent halvparten betinget. Den mildeste påstanden var på sju måneders betinget fengsel.

Haugaland tingrett har dømt dem til fengselsstraffer fra ett år og to måneder, hvorav fire måneder ubetinget, og ned til 75 dagers betinget fengsel.

Alle de åtte tiltalte har nekta straffskyld i medlemsjuks. Én tiltalt har innrømma delvis skyld i å ha jukset med studiestøtte.

Dom på 340 sider

Maratonsaken startet i januar i år og varte fram til sommeren.

Underveis reduserte påtalemyndigheten flere av postene i tiltalen vesentlig. Flere av tiltalepostene ble også frafalt.

Dommen onsdag er blant de lengre som er skrevet, den er på hele 340 sider.

Skal vurdere dommen

– Jeg registrerer at tingretten i stor grad har etterkommet påtalemyndighetens påstander om at det er foregått uregelmessigheter i forhold til medlemsjuks, kursjuks og trygdebedrageri, sier aktor Hallvard Gardshol Bjørndal.

Han forklarer at de nå skal bruke de neste ukene til å lese gjennom dommen og vurdere hvordan de skal forholde seg til den.

Er det aktuelt å anke?

Hallvard Gardshol Bjørndal

Aktor Hallvard Gardshol Bjørndal er aktor i saken.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– Vi skal vurdere om det er grunnlag for anke på ett eller flere punkter. Så vil statsadvokaten ta stilling til det spørsmålet, sier han.

Han er ikke overrasket over at flere av dommene er betingede.

– Det er ikke unaturlig. Det har vært en lang etterforskning og en lang hovedforhandling. I tillegg har det kommet justeringer av tiltalen.

Han sier at det har vært viktig for påtalemyndigheten å prøve å dokumentere hele sakskomplekset.

– Vi føler at vi har, til en viss grad, fått medhold i dette, sier han.