Hopp til innhold

Dommerne uenige om Vassbakks skyld

Under opplesingen er det allerede klart at retten har delt seg i et flertall bestående av fem dommere, og et mindretall med to dommere. Begge fagdommerne tilhører flertallet. Det er foreløpig ikke klart om flertallet har stemt for eller mot skyld.