Dobler innsatsen mot narkotika

Barn i ungdomsskolealder kan være involvert i narkosak under opprulling i Skudeneshavn. Nå dobler politiet i Karmøy innsatsen mot narkotika.

Kim Skogland Pedersen

DOBLER STYRKEN: Politiførstebetjent Kim Skogland Pedersen i narkoavsnittet på Karmøy vil sammen med forebyggende gruppe neste doble antall ansatte rettet mot narkotikakriminalitet.

Foto: Magnus Berning / NRK

Politiet tar et økende narkotikaproblem i Karmøy på alvor, og dobler antall ansatte i narkotikaseksjonen. Styrkingen kommer samtidig som folk i Skudeneshavn frykter at barn helt ned i ungdomsskolealder kan være involvert i narkomiljøet. I forrige måned gjorde politiet et beslag på mer enn 2.000 narkotiske tabletter.

Kjell Inge Bråtveit

KLAR FOR KAMP: Rektor ved Skudenes ungdomsskole, Kjell Inge Bråtveit, mener lokalsamfunnet er beredt for å ta opp kampen mot det negative rusmiljøet.

Foto: Magnus Berning / NRK

– Nå har vi ingen sikre indikasjoner på at våre elever er dratt inn i dette, men hvis det er sånn at ungdom er blitt avhengig av den type medikamenter så må vi rope et stort varsku, sier rektor ved Skudenes ungdomsskole, Kjell Inge Bråtveit.

Han forteller om et samfunn som aktivt deltar for å tipse politi og skole om åpenlys narkotikaaktivitet i sentrumsgatene.

– Folk i Skudenes er kjempeopptatt av dette her, og de ringer både meg og politiet for å snakke om det. Jeg føler at hele samfunnet er beredt for å ta kampen mot dette miljøet, sier Bråtveit.

Åpenlyst salg

Det var i midten av september at politiet spanet og aksjonerte mot et etablert rusmiljø i den idylliske skutebyen på Sør-Karmøy.

Politiførstebetjent Kim Skogland Pedersen er gruppeleder for seksjonen som etterforsker narkotikasaker på Karmøy. Han bekrefter bekymringsmeldinger om at ungdom er involvert i narkomiljøet i Skudeneshavn, men forteller at politiet fortsatt har til gode å knytte disse opp til en reell sak.

– Vi har fått en del bekymringsmeldinger både fra skole, næringsliv og andre på at det er observert relasjoner mellom et etablert rusmiljø og yngre brukere. Dette er ikke bra, og er noe vi kommer til å følge med på. Dette var også bakgrunnen for at vi ville undersøke nærmere da vi hadde en liten aksjon som resulterte i et større beslag av tabletter. Nå var det ingen fra det ungdomsskolemiljøet som ble tatt, kun etablerte rusmisbrukere, men det viste at det skjer ganske åpenlyst salg av narkotika i Skudeneshavn, sier politiførstebetjenten.

De rundt 2.000 tablettene som ble beslaglagt er av typen Rivotril og Xanor (Xanax), to svært avhengighetsdannende beroligende medikamenter.

Angstmedisin

Da Dagbladet i 2012 skrev at Xanax var i cocktailen som tok livet av avdøde stjerner som Whitney Houston, Michael Jackson og Heath Ledger, advarte medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, mot feilbruk og misbruk av de sterke angstmedisinene.

Bruken har vært avtagende, men norske leger skrev i 2010 ut Xanor til over 4.300 pasienter.

Rektor Kjell Inge Bråtveit rister oppgitt på hodet over at hans elever kan få kjøpt disse stoffene illegalt på gata i Skudenes.

– Det er alvorlig det som skjer, men via forskning vet vi også at dersom vi klarer å holde ungdom borte fra rus frem til de er 18 år, så vil misbruket gå drastisk ned når de passerer både 20 og 30 år. Nå må vi jobbe sammen for å holde ungdomsskoleelevene borte fra dette. Det vi først skal gjøre, er å finne ut om noen av våre elever faktisk er involvert, sier Bråtveit.

Dobler innsatsstyrken

Mens skolen tar sine grep, forbereder politiet en tilnærmet dobling av innsatsstyrken mot narkotika i kommunen. Positive nyheter som politiførstebetjent Pedersen er svært glad for å kunne presentere.

– Det skjer mye spennende nå og om et par måneder og fremover vil forebyggende avdeling og narkotikagruppen her ved Karmøy lensmannskontor til og nesten doble antall ansatte. Det betyr at vi kan være enda tydeligere på aksjoner og enda tydeligere mot miljøer. Vi vil også kunne være mer aktive ute, noe som er fryktelig positivt og etterlengtet, sier Pedersen.

– Jeg stoler på at politiet tar tak i dette og jeg vet at de er ute på forskjellige nivåer også. Jeg vet også at foreldrene er engstelige, og at de gjør det de kan for å holde ungdommen borte fra dette miljøet. Det vi må gjøre nå er å styrke beredskapen ytterligere slik at ingen av våre ungdommer havner i dette miljøet, sier Bråtveit.