Hopp til innhold

Denne sensoren «ser» hvordan du kjører

Vinter og nattefrost kan gi farlige veier og sykkelstier. Nå tar flere kommuner i bruk teknologi for å være føre var.

Denne veisensoren måler både saltinnhold, bakke- og lufttemperatur.

Denne veisensoren måler blant annet bakke- og lufttemperatur.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi må få dem ut før det blir glatt.

Det sier Rune Gåre, rådgiver for smartbyavdelingen til Stavanger kommune.

Hensikten er å gjøre jobben med salting og strøing mer forutsigbart. Sensoren gir nemlig beskjed om kjøreforhold. Altså om når kommunen bør strø eller salte veien.

Rune Gåre er rådgiver for smartbyavdelingen i Stavanger kommune.

– Ved å dele informasjon om føreforhold med publikum via en app, kan vi kanskje unngå ulykker, sier Rune Gåre.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Istedenfor at kommuneansatte må kjøre ut på natten og sjekke om veiene er glatte, så kan de nå sjekke forholdene hjemmefra på mobilen, sier Gåre.

Nærmere 150 sensorer plasseres nå ned i asfalten langs flere veier i fem kommuner på Nord-Jæren.

Måler gjennomsnittsfarten

Sensorene måler luftfuktighet, om veien er våt eller tørr samt mengde salt på asfalten.

I tillegg telles antall biler som passerer og kjøretøyenes snitthastighet.

Utplassering av sensor.

Her plasserer Stavanger kommune veisensor rett ved en barneskole i byen.

Foto: Stavanger kommune

Planen til Smartbyen er å dele dataene med både skoler og næringsliv. Da kan en se hvor mange biler som kjører inn og ut av byene med tanke på handlemønster og lignende.

I tillegg kan en få sikre tall på hvor stor trafikken er rundt for eksempel barneskoler.

Vi kan få ganske mye kjekk informasjon ut av disse målerne, sier Ruth P. Brand, rådgiver for trafikksikkerhet i Stavanger kommune.

Brand forteller at de er svært opptatt av å trygge skoleveiene i kommunen enda mer, og at de vil få bruk for statistikken på hvor stor trafikken er rundt barneskoler spesielt.

Ruth P. Brand er rådgiver for trafikksikkerhet i Stavanger kommune.

Ruth P. Brand er rådgiver for trafikksikkerhet i Stavanger kommune.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Informasjonen sensorene gir, er nyttig for å se hvilke veier som oftest blir brukt til hvilke tidspunkt. Og om bilistene faktisk holder den gitte fartsgrensen.

Samtidig tror Stavanger kommune at de med sensorene kan spare både penger og miljøet.

Målet er at verktøyet skal bidra til å nå Stavangers klimamål for 2030 (ekstern lenke).

– Hvis vi kan bruke mindre salt, er jo det godt for miljøet. Det vil være besparende for budsjetter å bruke mindre salt, sier Brand.

Flere oppgaver, men ikke flere ansatte

Hensikten med teknologien er effektivisering.

– Vi reduserer manuell innsats. En jobb som tidligere ble gjort av de ansatte, gjør nå en sensor 24/7, i sanntid, sier Årstein Skjæveland, kommunalsjef i Gjesdal kommune.

I Gjesdal kommune rapporterer de om stadig flere oppgaver, uten at det ansettes flere til å utføre jobben.

Det har gjort at de nå må tenke annerledes.

– Vi trenger en avlastning, og vi trenger å tenke nytt, sier Skjæveland.

Årstein Skjæveland er kommunalsjef i Gjesdal kommune.

– Med denne teknologien er vi mer miljøvennlige og vi bruker pengene våre smartere, sier Skjæveland.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Sensorene som nå plasseres ned i ulike veier i Rogaland er inspirert av et lignende sensorprosjekt litt lenger sør i Europa.

– Disse brukes veldig mye i store byer som Rotterdam og Amsterdam, sier Gåre.

Veisensorene som nå plasseres ut i Stavanger, Sandnes, Sola, Tysvær og Gjesdal kan måle flere ting samtidig.

Med kontinuerlige oppdateringer kan informasjonen fra de runde tekniske hjelpemidlene bidra til mindre kjøring og at det ikke saltes unødvendig.

skjermdump

Sensorteknologi kan gjøre vedlikeholdsarbeid som strøing om vinteren mer forutsigbart.

Foto: Stavanger kommune

Også Mjøsregionen i Norge har veisensorer som ligner.

Prosjektet er finansiert med innovasjonsmidler fra Statsforvalteren. Digi Rogaland, et digitaliseringsorgan for alle kommunene i fylket, har til sammen fått 1,5 millioner kroner til arbeidet.

Sensorene registrerer verken bilnummer eller hvem som sitter i kjøretøyet, bare at bilen passerer.