Hopp til innhold

Denne madrassen kan gi færre løft for helsearbeidere

Flere sykehjem har investert i en nyutviklet vendemadrass. Grunnen er at den skal gi færre liggesår for pasienter, og skal gjøre arbeidet lettere for pleierne.

– Det vil jo endre livskvaliteten for pasienten, sier Jorunn Djønne Salte.

Rådgiveren for omsorg i Time kommune på Jæren er glad for at kommunen er blant dem som har investert i den nyutviklede helseteknologien.

Madrassene vender pasienten automatisk mens de sover. Det skal gjøre at færre får liggesår og de ansatte får lettere arbeid.

Jorunn Djønne Salte, rådgiver i omsorg, Time kommune

INVESTERER: Bryneheimen på Jæren er blant dem som har kjøpt disse vendemadrassene. Det er Jorunn Djønne Salte, rådgiver i omsorg i Time kommune fornøyd med.

Foto: Marte Skodje / NRK

Uten madrassen må ansatte på Bryneheimen snu pasientene hver andre eller hver tredje time for å unngå liggesår.

– Investeringen vil gjøre at pasientene får bedre søvn, men vil også endre behovet for pleiepersonale.

Illustrasjonsfoto av trykksår.

PRESS OVER TID: Trykksår oppstår når vekten av kroppen presser mot et visst punkt over lang tid. Det kan ta måneder eller år for et dypt liggesår til å gro.

Foto: Science Photo Library

Medisinsk godkjent

Alle som blir liggende for lenge uten å bevege seg kan utvikle trykk- eller liggesår. I dag opplever én av fem pleietrengende å få sånne sår.

Madrassen er utviklet av gründerbedriften Tidewave R&D. Lufttrykk gjør at madrassen blåser seg opp i krummet form. Deretter vender den sakte fra side til side, slik at brukeren får kontinuerlig trykkveksling på kroppen.

Tidewave produserer madrasser som snur pasienter for å forhindre liggesår.

GRÜNDERE: Tidewave mener dette lille kretskortet kan komme til å skape store endringer i helse-Norge. Fra venstre: Arvid Bjerre, Andreas Smith, Nina Fagerheim Åmodt, Bjørn Sebastian Lorentzen og Elen Haugs Langvik.

Foto: Marte Skodje / NRK

Flere institusjoner og sykehjem i hele Norge har over tid testet vendemadrassen på flere brukere. Resultatene viser at færre får liggesår.

Den er nå sertifisert og godkjent som medisinsk teknisk utstyr.

Tidligere eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) har tidligere uttalt til NRK at madrassen er et godt eksempel på hvordan teknologi fra private aktører kan være med på å løse utfordringer vi har i den offentlige helse- og omsorgstjenesten.

Illustrasjonsfoto av liggesår.

SMERTEFULLT: Pasienter med nedsatt funksjonalitet trenger hjelp til regelmessig bevegelse om natten for å unngå liggesår og skader.

Foto: Science Photo Library

Det finnes allerede både vendemadrasser og vendesenger på markedet i dag. Teknologien og egenskapene til denne aktuelle madrassen er ifølge Tidewave så unik at selskapet har søkt verdenspatent på den.

Internasjonal interesse

Arbeidet med å utvikle madrassen startet for fire år siden som et studentprosjekt under masterstudiet i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger.

– Det er en lang vei til å bestå den medisinsk tekniske sertifiseringen, og i tillegg at du har kunder som faktisk vil ha produktet, sier markedssjef i Tidewave Nina Fagerheim Åmot.

Madrassen er utviklet av Tidewave for at pasienter skal unngå å få liggesår.

TEKNOLOGI: Madrassen snur pasienten regelmessig mens de sover. Vendemadrassen blir produsert på Tau i Ryfylke.

Foto: Marte Skodje / NRK

Interessen for produktet nå så stor at de satser både nasjonalt og internasjonalt, ifølge operasjonssjef Elen Haugs Langvik.

– Vi ser til Europa, men også til USA og Asia. I Japan har de verdens eldste befolkning og et økende behov for noe som kan hjelpe å bevege sengeliggende pasienter. Da kan flere eldre bo hjemme, samtidig som en kan avlaste helsepersonell.

Se TV-saken her: