Hovudretten til Christopher W. Davidsen
Foto: Fredrik Ringe