Demonstrasjon for andre utsendingstruede

Trebarnsfaren Kamuran Kaplan må forlate familien og dra tilbake til Tyrkia etter ni år i Norge. Saken har klare likhetstrekk med Amelie-saken mener initiativtaker til demonstrasjonen.

Demonstrasjon

Noen hundre folk møtte opp til demonstrasjon i Stavanger for å få Kamuran Kaplan til å bli i Norge.

Mohammad Jaman

Mohammad Jaman i støttegruppen til Kaplan mener at denne saken har menge likhetstrekk med Amalie-saken.

Foto: Erik Waage / NRK

Kamuran Kaplan mener seg forfulgt av politiske myndigheter i Tyrkia på grunn av sitt politiske engasjement for den undertrykte kurdiske befolkningen.

Mens han har kjempet for oppholdstillatelse har 44-åringen jobbet og betalt skatt i Norge siden 2002.

Hans kone og tre barn har fått opphold i Norge på humanitært grunnlag, mens Kaplan må forlate familie, hjem og jobb og reise tilbake til Tyrkia.

Tvangsinnlagt

I november bestemte Høyesterett at Utlendingsnemnda har handlet rett ved å utvise Kaplan.

Høyesterett tilsidesatte en dom fra Borgarting lagmannsrett, som satte barnas behov foran regjeringens asylpolitikk.

Etter dommen ble Kamuran tvangsinnlagt på psykiatrisk poliklinikk ved SUS, fordi psykiateren fryktet for hans liv. I Rogaland har politikere, psykiatere, advokater og humanitære organisasjoner engasjert seg i saken.

Ole Paus

Ole Paus spillte gitar under demonstrasjonen.

Foto: Erik Waage / NRK

Klare likhetstrekk

– Vi ønsker at folk skal si nei til urettferdighet og at familiefaren Kaplan skal få lov til å bli i Stavanger sammen med sine barn, sier Mohammad Jaman fra støttegruppen som står bak demonstrasjonen.

Han sier at han ser klare likhetstrekk mellom denne saken og Amelie-saken, ved at godt intigrerte innvandrerer blir kastet ut av landet.

– Det er trist at ingen bryr seg om de som blir bra integrerte, sier han.

Mohammad Jaman mener likevel at det er langt mer farlig å sende Kaplan tilbake til Tyrkia, hvor en av brødrene hans allerede sitter i fengsel og en andre trolig er drept.