De svake i lesing sliter på skjerm

Elever med dårlige leseferdigheter får en ekstra utfordring når de leser på PC. Det viser en undersøkelse gjort av Universitetet i Stavanger.

Forskerne har sammenlignet lese­ferdighetene til 71 tiendeklassinger. En gruppe leste på papir, den andre på skjerm.

Det var ingen nivåforskjell på gruppene, men de med dårligst leseferdighet slet ekstra på skjerm.

Resultatene fra undersøkelsen sier ikke noe om lesing på lesebrett, nettbrett eller smarttelefoner.