Hopp til innhold

Dårlig vedlikehold

Oljeindustrien har så dårlig oversikt over behovet for vedlikehold at det i ytterste konsekvens er fare for storulykker.

Fra Draugen-plattformen
Foto: Eeg, Jon / SCANPIX

Petroleumstilsynet har kontrollert fire store oljeselskap og ett boreselskap.

Konklusjonen er at oljeindustrien har mangelfull oversikt over behovet for vedlikehold, og i verste fall kan liv gå tapt.

Alvorlig

- Funnene som er gjort så langt i prosjektet er meget alvorlige, sier pressetalskvinne i Petroleumstilsynet, Inger Anda.

- Derfor har vi nå gått ut til ei samlet næring og bedt de om å kartleggge og gi tilbakemelding til myndighetene om hvordan de har tenkt å møte denne situasjonen, fortsetter Anda.

En serie tilsyn har avdekket omfattende svikt i styringen av vedlikeholdet. Petroleumstilsynet krever nå at næringen kommer med forslag til tiltak.

Glansbilde

- Vi ønsker ikke å spekulere i hvorfor aktørene i oljenæringen ikke prioriterer vedlikeholdet, men de har nok en tendens til å vise et glansbilde. Vi i tilsynet har avdekket en helt annen realitet, sier Anda.

Hun understreker at Petroleumstilsynet foreløpig ikke har noen grunn til å tro at det er usikker drift per i dag.

- Men poenget med vedlikehold er å sikre at utstyret holder den nødvendige kvalitet framover i tid og etter hvert som  utstyret blir eldre og det blir mer kritisk å bruke det. Vår hensikt er å vise sammenhengen mellom vedlikehold og ulykker, avslutter Anda.