Butikkansatte må finne nye yrker

Norge kommer til å trenge 10.000 færre årsverk i dagligvarehandelen om 12 år, viser ny rapport. Mens LO og Handel og Kontor roper varsku, ber NAV-direktør butikkansatte vurdere å utdanne seg.

coop2

Arbeid innen dagligvarehandel står for mellom åtte og 18 prosent av all sysselsetting her i landet. Om lag 110.000 personer jobber i dagligvarebedrifter i Norge.

Foto: Torkel Schibevaag / NRK

– Dette er en av de største områdene for sysselsetting i landet. Vi må se på hvordan vi best kan forberede oss. Både se på utviklingen i næringen, men også hvordan vi kan skape nye jobber, sier leder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes.

Trine Lise Sundnes er leder for Handel og Kontor

Trine Lise Sundnes er leder for Handel og Kontor

Foto: Inger Johanne Stenberg

En fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at fram til 2030 kommer befolkningen til å vokse med om lag ti prosent. Likevel stuper behovet for ansatte innen dagligvarehandel. Rapporten peker på at 10.000 årsverk kan forsvinne.

– Det skjer en endring med store omstillinger som automatisering og digitalisering i bransjen. I tillegg vokser befolkningen, og det er viktig at politikerne får øynene opp for det som skjer, sier hun.

Se Verdens Rikeste Land utforske om robotene vil ta over alle førstegangsjobbene våre

Råder til videreutdanning

NAV-direktør i Rogaland, Truls Nordahl, råder folk til å tenke over sin situasjon og se hvilken utdanning det er mulig å skaffe seg.

Truls Nordahl

Truls Nordahl er NAV-direktør i Rogaland.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det skjer en digital utvikling i flere bransjer, blant annet innen butikk. Vi tror at det vil bli færre jobber i butikkene om noen år. Det betyr færre jobber for folk med lav eller manglende utdanning, sier Nordahl til NRK.

Han tror det blir vanligere å omskolere seg flere ganger i løpet av arbeidslivet fremover, og mener personer med fagbrev vil være attraktive for arbeidsgivere.

– Nå har det vært slik at du skaffer deg utdanning som ung, så jobber du med det samme til du går av med pensjon. Det tror vi kommer til å endre seg.

Satse på kompetanse

LO mener det trengs en kompetansereform i Norge. På denne måten skal ansatte i bransjen sitte med relevant kompetanse i møte med nye krav.

Hans Christian Gabrielsen, LO-leder

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Foto: Trond Isaksen

– Andre land velger lavlønnssporet, men her i Norge går vi for å styrke kompetansen, sier leder i LO, Hans-Christian Gabrielsen.

Han mener mange land bommer ved å satse på mange små stillinger som stiller få krav til lønn og kompetanse. Deriblant USA.

– Tre til fem butikkansatte i USA gjør til sammen om lag samme arbeidsoppgaver som én ansatt i Norge gjør alene. Det er viktig for oss å satse videre på kompetansesporet for framtida, men vi må starte arbeidet med en kompetansereform nå, sier han.

Bli bedre selgere

coop

Hovedtillitsvalgt Mette Venberg ved Coop Madla.

Foto: Torkel Schibevaag / NRK

På Coop Madla i Stavanger er det høy aktivitet med å pakke mat til ferskvaredisken i butikken. I løpet av den senere tiden har butikken fått flere selvbetjente løsninger for kundene, men merker lite til de store endringene i bransjen.

– Vi må tenke nytt for fremtiden. Blant annet ved å bli bedre selgere, sier hovedtillitsvalgt Mette Venberg.

Flere nyheter fra Rogaland