Hopp til innhold

Bråstopp for Acta

Selskapets driftsinntekter er nesten halverte på ett år.

Fred Ingebrigtsen

Innsidesiktelsen mot Fred Ingebrigtsen har virket negativt inn på virksomheten, konstaterer konsernsjef Simen Mørdre i Acta.

Foto: Marie von Krogh / SCANPIX

Rådgivningsselskapet Actas driftsinntekter ble nesten halvert fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år.

-Innsidesiktelsen mot et tidligere styremedlem og en av grunnleggerne har virket negativt inn på virksomheten, konstaterer konsernsjef Simen Mørdre.

-Massiv kritikk

Bruttotegningen i andre kvartal endte på 3.395 milliarder kroner, noe som er 3.334 milliarder kroner mindre enn i samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på 89 millioner kroner, mot 271 millioner i andre kvartal i fjor.

Driftsinntektene i andre kvartal i år ble 320 millioner kroner, mot 599 millioner kroner i samme periode i fjor.

LES:Trekker seg fra Acta-styret

LES:Kredittilsynet skal granske Acta

Legger om driften

I Norge falt bruttotegning av ACTAs spareprodukter med 3 milliarder kroner – fra 4,2 milliarder i fjor til 1,2 milliarder i annet kvartal i år. Det er en nedgang på 70 prosent.

Tegningen og inntektene ble halvert totalt sett, sammenliknet fjoråret.

Nå vil konsernsjef Simen Mørdre legge om driften i stor stil og innføre flere tiltak som kan lokke kundene til å kjøpe flere spareprodukter.

Acta tjener penger når du og jeg kjøper spareråd eller spareprodukter og selskapet har 35.000 norske kunder som har plassert 55 milliarder kroner gjennom selskapet.

Men i annet kvartal i år ble brutto tegning bare 3,5 milliarder kroner, en halvering fra samme periode i fjor. Ser vi på den norske virksomheten, er nedgangen på over 70 prosent.

Sterk kritikk mot salgsmetoder og honorarer

Acta har fått mye motbør fra norske kunder og kritikere den siste tiden. Grunnen er måten selskapet har solgt inn og tatt seg betalt for spareproduktene sine på. Det har blitt stilt spørsmål ved om enkelte Acta-selgere bevisst selger produkter til eldre og syke, der demente er et eksempel, som ikke kan forstå hva de kjøper.

Fokuset på salg av spareprodukter har ført til at myndighetene har varslet skjerpede krav til slike salg. Kredittilsynet har varslet at det skal foreta et stedlig tilsyn av Actas virksomhet. Acta venter at tilsynet vil finne sted i slutten av tredje kvartal.

- Vi endrer innsalget, sier Actasjefen

- Acta tar de endrede vilkårene i bransjen og signalene fra reguleringsmyndighetene på alvor. Derfor har vi har tatt en rekke initiativ for å tilfredsstille de nye kravene. Acta har allerede iverksatt en rekke tiltak, og det er dessuten planlagt flere tiltak for tredje kvartal for å øke kvaliteten på våre rådgivningstjenester, forenkle vår honorarstruktur og vår informasjon om honorarer til kundene. Acta er avhengig av både kundenes og reguleringsmyndighetenes tillit for å være den foretrukne leverandøren av investeringsrådgivning i detaljmarkedet, sier konsernsjef Simen Mørdre.

I den engelske kvartalsrapporten skriver han at Acta, på tross av negativt mediefokus og innsidesiktelsen mot en av grunnleggerne av bedriften, har opplevd mye støtte fra eksisterende kunder. Kundelojaliteten er massiv, skriver Acta i rapporten.

Dette vil Acta nå gjøre bedre:

Listen over hva Acta nå vil gjøre bedre når de selger spareråd og spareprodukter er lang, i følge en melding fra selskapet i dag er det dette Acta nå vil endre for å gjenvinne tapt tillit og øke salget:

* Det skal gis obligatoriske råd til (små og mellomstore) investorer om å ha minst 25 % av sin investeringsportefølje i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter

* Warrants og gjeldsfinansiering av indeksobligasjoner blir ikke lenger tilbudt, samtidig som det ikke gis råd om lån med sikkerhet i verdipapirer

* Det innføres strengere retningslinjer for rådgiverorganisasjonen

* Acta oppretter tydeligere skille mellom Acta Kapitalforvaltning ASA og Acta Asset Management ASA

* Honorarnivåene skal være mer uavhengig av investeringsform

* Acta vil legge mer vekt på forvaltnings- og resultathonorar i stedet for på salgs- og forskuddshonorar

* En vil bedre informasjonen om hva tjenestene koster

Innsidesaken

Acta - logo

Actas driftsinntekter er nesten halvert det siste året.

Foto: Tom Edvindsen / NRK