BRANNALARM I FABRIKKLOKALE:

Brannmannskap frå både Sandnes og Klepp har rykka ut etter melding om brann i dei gamle fabrikklokala til Kverneland fabrikker. Brannvesenet Sør-Rogaland har førebels ikkje fleire opplysningar.