Brann på Brusand

  • HYBEL TOTALSKADET:

    En hybelleilighet er totalskadet i en boligbrann i Stokkalandsvegen på Brusand i Hå. Brannvesenet rykket ut til huset, som har flere hybelleiligheter, og har nå full kontroll.