BP-kontrakt til Altus Intervention

Altus Intervention AS har blitt tildelt en rammeavtale i forbindelse med ferdigstilling av tre produksjonsbrønner og en letebrønn på Alvheim feltet for Aker BP. Avtalen strekker seg over tre år, men med opsjoner vil avtalen ha en total varighet på 9 år. Oppstart er planlagt medio desember 2016. Selskapet har hovedkontor i Stavanger.