Hopp til innhold

Ønsker presisering av «nærkontakter»: – Kan smitte på svært kort tid

– Noen tror at hvis de overholder tometersregelen og er i kontakt mindre enn 15 minutter, så er de garantert ikke å bli smittet. Slik er det ikke, advarer kommuneoverlege.

Arbeider holder avstand

UROVEKKENDE: I Haugesund er det innført svært strenge smitteverntiltak. Kommuneoverlegen mener det er urovekkende hvor smittsom den engelske varianten virker.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Hadde vi fulgt definisjonen kategorisk, tror jeg vi hadde gått glipp av flere smittetilfeller, sier kommuneoverlege i Haugesund, Jostein Helgeland.

Haugesund har hatt høyt smittetrykk de siste ukene. Noe som er spesielt urovekkende, er smittsomheten til den engelsk muterte varianten.

– Det skal veldig kort kontakttid til før enkelte har blitt smittet. En samtale på to minutter i vanlig prateavstand har i noen tilfeller vært nok, sier Helgeland.

De mer smittsomme variantene gjør at kommuneoverlegen mener at det kan være hensiktsmessig å presisere definisjonen av nærkontakter, for å understreke at det i flere tilfeller skal mindre til.

– Det dukker stadig opp situasjoner hvor malen på 15 minutter og to meter ikke er nok. Det virker som om det aller viktigste er å holde avstand, for det kan smitte på svært kort tid, sier Helgeland.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold under regjerings pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo.

Line Vold er avdelingsdirektør i FHI.

Foto: Lise Åserud / NTB

FHI: Følger europeisk standard

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver blant annet at man regnes som nærkontakt hvis man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet og kontakten har vært under to meters avstand i mer enn 15 minutter.

Avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, sier at den engelske mutanten er opptil 70 prosent mer smittsom enn den vanlige, og foreløpige analyser viser at den også gir høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp.

– Den engelske varianten er betydelig mer smittsom, og dermed kan smitte skje lettere. I all hovedsak skjer smitte fortsatt ved tett kontakt over tid. Vi har nå revidert våre råd og sier at dersom du kan, så hold to meter avstand. Dette som en ekstra buffer i forhold til smitte, og også for å unngå å bli satt i karantene, sier Vold.

– Kan de muterte variantene «hoppe» lenger og trenger de kortere tid for å smitte enn det vanlige viruset?

– Vi har ikke analyser som viser dette per nå, sier Vold.

Hun forteller at det foreløpig ikke er aktuelt å endre på definisjonen av nærkontakter.

– Vi følger definisjon av nærkontakt i tråd med de anbefalinger som er gitt av Det europeiske smittevernkontor (ECDC), som brukes i store deler av Europa, hvor nå den engelske varianten dominerer mange steder. Justeringer vil bli vurdert hvis det kommer ny kunnskap som tilsier at definisjonen bør endres.

Jostein Helgeland

Jostein Helgeland er kommuneoverlege i Haugesund.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Ingen garanti

Helgeland forteller at det har vært tilfeller hvor personer blir overrasket over at de defineres som nærkontakter, fordi de blant annet «bare var sammen i ti minutter».

– Vi ser at noen nærmest innretter livet sitt etter disse definisjonene. De tror at hvis de overholder tometersregelen og er i kontakt mindre enn 15 minutter, så er de garantert ikke å bli smittet. Slik er det ikke, advarer han.

Helgeland opplyser at kommunen bruker definisjonen av nærkontakt mest som en rettesnor i smittesporingen.

I tilfeller der det er tvil om en person skal regnes som nærkontakt eller ikke, tas det en skjønnsmessig vurdering.

– Kombinasjon av tid og avstand blir vurdert, det samme gjør romstørrelse og om det er ute eller inne. Har personene vært vendt mot eller fra hverandre? Slike ting er alle med på å avgjøre, forklarer han.

Flere nyheter fra Rogaland