Operasjon Muskedunder, kraftstasjonen i Glomfjord
Foto: Nordlandsmuseet