Besøkssvikt for Preikestolen

Drygt 121.000 personar har gått til Preikestolen til og med juli i år. Det er nesten 80.000 færre enn på same tid i fjor. Også Kjerag har hatt ein besøkssvikt på nesten 8.700 personar så langt i år, viser juli-tala frå Stiftelsen Preikestolen.

Preikestolen
Foto: Halfdan Carstens