Batterier kan være brannbomber

Kaster du brukte batterier i søppelet, kan du rigge en brannfelle uten å være klar over det.

Batteribrann

Arild Olsen, som er branninspektør i brannvesenet i Sør-Rogaland, viser hvordan flammene tar fatt i stålull-dotten han holder bort til polene på det vesle batteriet.

Foto: Erik Waage / NRK

– Her ser du hvor lett det kan ta fyr om batterier blir kastet i søppelet sammen med andre ting. Dersom det blir varme mellom pluss og minus-polen, så tar det fyr med en gang.

Arild Olsen, som er branninspektør i brannvesenet i Sør-Rogaland, viser hvordan flammene tar fatt i stålull-dotten han holder bort til polene på det vesle batteriet.

Batterier er brannbomber.

Batterier er brannbomber

På samme måte kan all slags metall som kommer i kontakt med batteripolene utløse gnister og tenne brann.

Dette er det ikke så mange som vet.

Sikres med en bit tape

Nå går brannvesenet inn for å hindre at batteribrann fører til ulykker, og det er ikke så mye som skal til. En enkel måte å forbygge slike branner på, er å feste en tape over batteripolene før batteriet blir kastet.

– Det er så lite som skal til. En tapebit har de fleste husholdninger liggende, sier branninspektøren.

Batteribrann

En enkel måte å forbygge batteribranner på, er å feste en tape over batteripolene før batteriet blir kastet.

Foto: Erik Waage / NRK

Folk som bor i Stavanger, Sandnes eller Rennesøy skal dessuten ha fått en liten grønn boks på døra. Meningen er at flest mulig brukte batterier skal havne oppe i disse boksene.

– Det er for å samle inn småbatterier som alle og enhver har hjemme. Her kan du få det på et sted i stedet for a det skal ligge og slenge i kommodeskuffer og skap. Batteriene skal ikke i restavfallet.

Det sier Veronica Westbø Tønnesen, som er rådgiver i fagavdeling renovasjon i Stavanger kommune.

Flere nyheter fra Rogaland